Методична сторінка

 

Що це: методична служба? 

Кому і для чого вона потрібна в дошкільному закладі?

 

 

 Перш за все  вихователю. Сьогодні педагог повинен працювати з дітьми сучасно, а це означає: професійно, науково обґрунтовано, цілеспрямовано, цікаво, враховуючи індивідуальний підхід до кожної дитини, використовуючи сучасні технології, інтерактивні методи та прийоми, спираючись на гуманістичні принципи та високу моральність.

Методична служба в роботі з педагогічними працівниками

спрямовує свої зусилля на :

 вивчення рівня професійної готовності до виховання та навчання дітей дошкільного віку;

•  забезпечення умов для професійного та морального зростання;

•  створення професійного інформаційного та освітньо-методичного середовища;

•  впровадження сучасних освітніх інноваційних технологій у дошкіллі;

•  інформаційно-методичну підтримку нових форм, методів і засобів навчання і виховання дітей та апробація їх в практичній діяльності;

•  опрацювання елементів освітніх технологій та розроблення їх авторських модифікацій, адаптованих до конкретних умов;

•  удосконалення самоосвітньої роботи

•  вивчення, узагальнення та популяризацію передового педагогічного досвіду;

•   виявлення творчих та обдарованих педагогів, допомога їм в професійному зростанні;

•   надання консультативної допомоги.

       По друге - батькам, які зацікавленні в організації освітньо — виховної роботи     з їх дітьми, хочуть бути активними учасниками життя в дошкільному закладі і мають для цього бажання та час.

Для батьків методична служба готова:

•    надати консультації щодо виховання та розвитку їх малюка;

•    порадити оптимальні шляхи виховання;

•     відповісти на запитання по організації цікавого та повчального відпочинку для дошкільнят.

По третє - всім небайдужим громадянам, які невпинно працюють для духовно морального зростання нашої громади і її маленьких громадян.

Вас ми запрошуємо!

•     давайте спілкуватися

•      створювати спільні проекти

•      проводити зустрічі та виступи

Вихователь методист контролює:

  стан навчально-виховної роботи в різних вікових групах;

  виконання освітніх програм, запровадження нових освітніх технологій;

  календарні плани та іншу документацію педагогів;

наявність і зберігання дитячих робіт;

  роботу педагогів щодо підвищення кваліфікації

В нашому дошкільному закладі методична робота як система взаємоповязаних заходів має на меті: 

- допомогу педагогічним кадрам у реалізації актуальних завдань розвитку, вдосконалення і підвищення професійної майстерності та рівня психологічної підготовки; 

- активізацію творчого потенціалу педагогів; 

- оволодіння педагогами арсеналом освітніх технологій, інноваційних методик. 

Мета методичної роботи досягається через розвязання завдань , направлених на :

- створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахового рівня і кваліфікації педагогічних працівників, підвищення їхньої професійної компетентності;

- аналіз умов забезпечення психофізичного здоровя дітей, стану організації освітньо виховної роботи, підготовка рекомендацій щодо приведення їх у відповідність до державних стандартів освіти; 

- проведення методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, вивчення, узагальнення і поширення педагогічного досвіду; 

- апробація та введення інноваційних освітніх технологій та систем; 

- координація змісту методичної роботи зі змістом діяльності методичного кабінету міського управління освіти.

Відповідно до завдань система методичної роботи бузується на принципах:

Принцип гуманізації 

Врахування можливостей, особливостей і потреб виховання. Створення здорового соціально психологічного мікроклімату;

Принцип науковості

Удосконалення методичної роботи на основі сучасних досягнень психолого педагогічної науки та передового педагогічного досвіду;

Принцип індивідуалізації

Створення умов для розвитку творчого потенціалу кожного педагога;

Принцип колективізму

Мета кожного педагога не повинна йти врозтіч із загальною метою всього колективу

Принцип естетизації

Внесення художніх елементів у зміст і форми роботи з педкадрами позитивно впливає на емоційну сферу

 Плануючи методичну роботу з педагогами використовуємо масові форми методичної роботи (педради, педчитання, виставки тощо), групові (проблемні семінари-практикуми, колективні перегляди, консиліуми та інші), індивідуальні (самоосвіта, консультування, атестація, майстер-клас, наставництво, курси підвищення кваліфікації, участь у конкурсах тощо), інтерактивні форми методичної роботи (ділова гра, «акваріум», «діамант», «моделювання ситуацій», проблемний стіл, методичні посиденьки, диспути, дискусії, «мозковий штурм» та інші). На педраді, семінарі, використовуємо інтерактивну ділову гру, бо грає ефективною формою навчання, вона дозволяє відтворити в навчальних умовах реальну педагогічну діяльність, імітувати реальні чи умовні педагогічні ситуації і процеси, програвання яких дозволяє педагогам шляхом активної взаємодії приймати самостійні рішення, набувати конкретних професійних уміннь, досвіду спілкування. Через такі форми роботи реалізується весь комплекс завдань підвищення кваліфікації педагогів у між курсовий період.

 

 

 

      Проте у кожного вихователя свій професійний портрет, свій темп удосконалення педагогічної майстерності, свій тип виконання отриманого завдання, неповторний, власний рівень педагогічної майстерності, особисте педагогічне кредо.

     Тож при плануванні методичної роботи обов’язково враховується аналіз і самоаналіз роботи вихователів з розвитку дітей дошкільного віку, результати діагностичного анкетування та професійні запити кожного вихователя; характер труднощів, з якими педагоги можуть зіткнутися при виконанні тих чи інших заходів.

 

 

      Забезпеченню цілеспрямованості і послідовності роботи, практичному здійсненню педагогічних заходів допомагає чітке планування та визначення пріоритетних напрямків роботи. При визначенні завдань враховані їх сучасність, актуальність, а також нормативно-методичні документи, результати діагностування педагогів, результативність роботи в минулому навчальному році, питання, над якими працює область, місто, реальні потреби колективу. 

           Завдання на 2016-2017 навчальний рік :

    Керуючись Законом України «Про дошкільну освіту», Базовим компонентом дошкільної освіти,  Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», Концепції Національно-патріотичного виховання дітей та молоді, а також на виконання листа Міністерства освіти і науки України від 216.06.2016р.   1/9-315 «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році» та виходячи з аналізу освітньо-виховної і методичної роботи у 2015/2016 навчальному році відповідно до виявлених досягнень, недоліків, запитів батьків та державних вимог, педагогічний колектив дошкільного закладу ставить перед собою на новий навчальний рік такі завдання:

- патріотичне виховання;

- художнє слово та художня література в освітньому процесі;

- роль музики у становленні особистості дитини

- формування основ здорового способу життя

 

         Пріоритетний напрямок роботи навчального закладу морально-етичний

 Для реалізації завдань цього напрямку створені необхідні умови:

- зібрано нормативну базу;

- дібрано дидактичний матеріал;

- в групах організовано куточки на морально-етичну тематику;

- напрацьовано конспекти занять, психолого-педагогічні проекти, розробки тижнів доброти;

- напрацьовано розробки народних свят та розваг, родинних свят

 

Ось уже протягом декількох років питання виховання патріотичних почуттів проходить через усю систему роботи кожного педагогічного колективу дошкільних закладів.

 

      Патріотичне почуття за своєю природою – інтегральне, оскільки обєднує в одне ціле всі сторони розвитку особистості: моральну, трудову, розумову, естетичну, фізичну.

Воно формується поступово під впливом навколишнього середовища та інших виховних чинників. Бути патріотом означає любити материнську мову, свій дім, батьків і усіх людей, природу рідного краю, звичаї, шанувати традиції народу, людську працю, прагнути не лише зберігати духовні скарби народу, а й примножувати їх. Саме ці проблеми і є визначальними у громадському вихованні дітей дошкільного віку.

 

Патріотизм це, образно кажучи, сплав почуття й думки, осягнення святині - Батьківщини не тільки розумом, а й передусім серцем…

Патріотизм починається з любові до людини.

Патріотизм починається з колиски

(Василь Сухомлинський)

 

     Людина сильна своєю громадянськістью, своїми почуттями любові до рідної землі, до духовних надбань свого народу..

     Дитина набирається вражень та знань про навколишнє: про близьких людей, про свою милу Батьківщину, які залишають у душі її незабутні спогади на все життя. З ранніх років закладати в малюка готовність захищати й примножувати здобутки народу, рідного краю. Як відомо, у житті є різні цінності. Але є й такі святині, які ні з чим не можна зіставити і порівняти. Вітчизна, ввіданість рідній землі й народові

     Виховання любові до своєї країни ми поєднуємо з поданням дитини елементарних знань про державу і право, про національну символіку Державний герб, Прапор, Гімн, з вихованням поваги до символів української держави. Ознайомлення дітей зі звичаями, традиціями, народними обрядами, малими жанрами фольклору.

      Проблема громадянина-патріота давня, як світ. Вона постала перед людством тоді, коли виникла перша держава. Патріотичне виховання створює певні передумови

громадянської поведінки. Однак це лише передумови. Любов до Вітчизни починається з любові до своєї Малої Батьківщини місця, де людина народилася. У цьому звязку, як нам здається, величезного значення набуває визначення мети, завдань, змісту та засобів патріотичного виховання дітей дошкільного віку.

 

До основних завдань патріотичного виховання старших дошкільнят належать:

• формування любові до рідного краю (причетності до рідного дому, сім'ї, дитячого садка, міста);

• формування духовно-моральних взаємин;

• формування любові до культурного спадку свого народу;

• виховання любові, поваги до своїх національних особливостей;

• почуття власної гідності як представників свого народу;

• толерантне ставлення до представників інших національностей, до ровесників, батьків, сусідів, інших людей.

     При ознайомленні з природою рідної країни акцент робиться на її красі, розмаїтті, багатстві, на її особливостях. Діти повинні отримати уявлення про те, які

тварини живуть в наших лісах, які ростуть дерева, за яким деревом можна відразу визначити Україну („Без верби і калини нема України”), які квіти цвітуть на

українських полях і луках (кульбабки, волошки, маки).

     Важливим напрямком роботи по вихованню любові до Батьківщини є формування у дітей уявлень про людей рідної країни.

    Перш за все необхідно згадати тих людей, які прославили нашу країну - художників, композиторів, письменників, винахідників, вчених, мандрівників, філософів, лікарів (вибір залежить від вихователя). Необхідно на конкретних прикладах, через конкретних людей познайомити дітей з характером українського народу (творчі здібності, вмілість, пісенність, гостинність, доброзичливість, чутливість, вміння захищати свою Батьківщину).

    У народі кажуть: добрий приклад кращий за сто слів. Втілюючи цей мудрий педагогічний прийом у життя, педагогам необхідно запрошувати до дитсадка відомих людей, фахівців, чиї справи гідні наслідування та популяризації і можуть стати прикладом для малят. Діти бачать, що звичайні люди, які їх оточують, пишуть гарні вірші, випікають смачні хліби, керують складними машинами та механізмами, виборюють нагороди у спортивних змаганнях тощо. Тож і наші малюки, коли виростуть, стануть особистостями. Цікавими і повчальними є заняття, спрямовані на прищеплення шанобливого ставлення до різних професій та власне праці, зокрема екскурсії на сільськогосподарське виробництво. Малюки, спостерігаючи, як вирощується хліб, і переконуються, як багато терпіння, енергії та вміння докладають люди, аби на столі з'явилися смачні булочки.

      Наочними та вельми цікавими для дітей є заняття з теми "Праця твоїх батьків". На них ведеться щира й цікава розмова про батьківську роботу, яка дуже корисна для суспільства. Провідною у цих бесідах є думка про працьовитість українців як їхня національна риса.

 

Неабияке значення для виховання свідомого громадянина є прищеплення шанобливого ставлення до героїв війни, ветеранів, до пам'яті про тих, хто загинув, захищаючи Вітчизну; поваги до воїнів захисників, кордонів Батьківщини. Діти з щирою вдячністю йдуть разом із батьками та вихователями до обеліска Слави, покладають квіти. Дуже великий вплив мають бесіди, зустрічі з ветеранами, екскурсії, використання пісень, віршів, наочного матеріалу. Добре коли після кожного заходу малята беруть у руки олівці та фарби й відтворюють свої враження в образотворчій діяльності.

Ознайомлення з рідним містом - один із засобів патріотичного виховання дітей дошкільного віку.

 

    Успішний розвиток дошкільнят при ознайомленні з рідним містом можливий лише за умови їх активної взаємодії з оточуючим світом емоційно-практичним шляхом, тобто через гру, предметну діяльність, спілкування, працю, навчання, різні види діяльності,властиві дошкільному віку.

     Здійснення діяльнісного підходу до залучення дітей до історії, культури, природи рідного міста, тобто вибір самими дітьми тієї діяльності, в якій вони хотіли б відобразити свої почуття, уявлення про побачене та почуте (творча гра, придумування оповідань, виготовлення поробок, придумування загадок, аплікація, ліплення, малювання, проведення екскурсій, участь у благоустрої території, охороні природи і т. п.).

     Залучення дітей до участі в міських святах з тим, щоб вони могли долучитися до атмосфери загальної радості та піднесеного настрою. Познайомитися із жителями рідного міста носіями соціокультурних традицій в народних ремеслах, танцях, піснях.

     Створення відповідного розвивального середовища в групі та дошкільному закладі, яке б сприяло розвитку особистості дитини на основі народної культури з опорою на краєзнавчий матеріал (міні-музей народного побуту, предмети народного ужиткового мистецтва, фольклор, музика тощо), і яке б дозволило забезпечити потребу в пізнанні його за законами добра та краси.

     Загальновідомо, що досить складним в роботі по ознайомленню з рідним містом, особливо з його історією та визначними місцями, є складання розповіді для дошкільнят. ри цьому необхідно памятати наступне.

     Супроводжувати розповідь наочними матеріалами: фотографіями, репродукціями, слайдами, схемами, малюнками та ін.

Звертатись до дітей із запитаннями в ході розповіді, щоб активізувати їх увагу, викликати бажання щось дізнатися самостійно, спробувати про щось здогадатися, запитати. Спонукати мислення дітей проблемними запитаннями: „Як видумаєте, чому саме на цьому місці люди вирішили побудувати місто? Звідки така назва? Що вона може означати?”.           

    Не називати дат: вони утруднюють сприйняття матеріалу. Використовувати такі вирази: „Це було дуже давно, коли ваші бабусі та дідусі були такими ж маленькими, як ви або Це було дуже-дуже-дуже давно, коли ваших мам, тат, бабусь та дідусів ще не було на світі”.

     Використовувати доступну дітям лексику, пояснювати значення незнайомих слів, не вживати спеціальної термінології, не перевантажувати розповідь складними

граматичними конструкціями.

Тематичні блоки роботи з дітьми по ознайомленню з рідним містом.:

1. Історія міста. Назва. Чому тут виникло поселення людей?

2. Найбільша площа. Моя вулиця. На якій вулиці розташований мій дитячий садок? Вулиці нашого міста.

3. Визначні місця нашого міста. Памятники, будівлі, музеї, театри.

4. Праця дорослих. Підприємства нашого міста. Чим прославлене місто.

5. Герб міста. Які символи на ньому зображені. Як вони повязані з історією та працею людей в нашому місті.

6. Видатні люди рідного міста. Чиїми іменами названі вулиці, школи, підприємства. Чому? Які люди прославили наш край?

7. Природа рідного міста. Які дерева, квіти прикрашають вулиці міста. Яких рослин найбільше. Як називається ріка, на березі якої розташоване місто. Які корисні копалини є в нашому краї, місті.

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРІВ 

НА 2016 – 2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

 

Семінар практикум

Тема   «Інтегровані підходи до використання літературних засобів формування світогляду дітей у освітньому  просторі

 дошкільного навчального закладу»

 

Мета :

Ø презентувати сучасні підходи до форму¬вання світогляду дошкільників засобами художнього слова в інтегрованому про¬сторі дошкільного навчального закладу;

Ø надати практичну допомогу вихователям щодо організації літературної роботи з дітьми

• у створенні  стимулювального літературно-пізнавального середовища у групах;

• у використанні  сучасних інформаційно-мовленнєвих технологій в освітньому процесі.

 

 

 


Постійно діючий семінар

Тема: «Формування у дошкільників основ патріотичного виховання»

Мета. Підвищити педагогічну компетентність педагогів в питаннях системи роботи з дітьми дошкільного віку щодо формування у них основ патріотичного виховання.

 


 

Семінар 

Тема:  «Музейна педагогіка»

 

Мета: збагатити знання педагогів щодо різноманіття форм і методів роботи з дітьми щодо організації роботи в міні музеях; удосконалювати професійну компетентність в реалізації завдань патріотичного виховання через музейну педагогіку. 

 

 

Семінар

Тема: «Розвиток дошкільника засобами музики»

 

Мета. Удосконалювати методи й прийоми розвитку в дітей відчуття ритму, гармонії, позитивних моральних якостей, почуттів, забезпечувати вміння проявляти творчість, всебічний розквіт особистості та сприйняття прекрасного.

 

        Але які б форми методичної роботи не використовувалися в закладі, головними дієвими особами в колективі є діти, наші вихованці. Адже саме для них, наших улюблених малюків, педагогічний колектив підвищує власний професіоналізм, створює відповідні умови для їх всебічного розвитку.

     Педагогічний колектив «Фіалки» має великий, при цьому, тернистий педагогічний шлях. Ті форми методичної роботи, що проводяться в закладі не тільки демонстрація майстерності педагогічних вмінь, це присвята кожній дитині, це непоборне прагнення покращити буття кожного малюка, дати надію на майбутнє і головне захистити світ дитини

   Створити в ньому гармонію взаємин. Адже як засвідчує Державна базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», реалізація на практиці гуманістичних принципів дошкільної освіти неможлива без педагогічної зрілості вихователя. Отже, головним у методичній роботі закладу є постійна робота   над професійною та особистісною зрілістю педагогів закладу.  

Бо як к говорять класики:

 «Талант створювати неможна, але можна створювати культуру, тобто ґрунт, на якому ростуть і процвітають таланти»                                                          

 

(Генріх Нейгауз) 

 

 

Завдання на 2017-2018 навчальний рік

формування морально-правової культури поведінки

еокномічне виховання

 

використання інноваційних технологій для логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРІВ 

НА 2017 – 2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Наші презентації